Η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία είναι ήπια μέθοδος παραγωγής τροφίμων. Βιολογικά καλούνται τα προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την επεξεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία, ενώ γίνεται υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών πόρων.