Διεύθυνση

Κορίνθου 15,
Καματερό
Αθήνα 13451
Ελλάδα

E-mail
info@dimfil.gr

Τηλέφωνο
210 2323140-1

Fax
210 2323142