Το όραμά μας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας με ηγετική θέση στον τομέα των τροφίμων, που προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, τα οποία εμπιστεύεται ανεπιφύλακτα το καταναλωτικό κοινό. Θεμελιώδεις αξίες μας είναι η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και η σχέση ευθύνης με την κοινωνία και το περιβάλλον.  Όλα αυτά αποτελούν τον οδηγό με τον οποίο πορευόμαστε από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι και σήμερα.