Σε αυτήν την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας στην ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. και να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο  info@dimfil.gr.