Σε αυτήν την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας στην ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. και να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο  info@dimfil.gr.

Η εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. αναζητά ένα (1) άτομο για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων/ανάπτυξης προϊόντων

Περιγραφή θέσης

 • Συγκριτικά πωλήσεων
 • Έλεγχος παραστατικών
 • Τιμολόγηση
 • Συμφωνία πελατών
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Οργάνωση

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( πτυχίο Proficiency )
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και Office

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Προϋπηρεσία

Η εταιρεία προσφέρει

 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Πλήρη απασχόληση και ασφάλιση
 • Πενθήμερη εργασία
 • Ευχάριστο περιβάλλον