ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Τι είναι Βιολογικά Προϊόντα

Με τον όρο «βιολογικά προϊόντα ή τρόφιμα» αναφερόμαστε σε τρόφιμα τα οποία παράγονται με μεθόδους βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Δεν περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες, όπως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή χημικά λιπάσματα. Μέσω της βιολογικής παραγωγής προστατεύεται συνολικά το οικοσύστημα, καθώς ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, διατηρείται η βιοποικιλότητα και η γονιμότητα του εδάφους, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνεται η υγεία των παραγωγών αφού δεν έρχονται σε επαφή με συνθετικά χημικά παρασιτοκτόνα. Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται καθ’ όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Πώς παράγονται

Η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία είναι ήπια μέθοδος παραγωγής τροφίμων. Για την καλλιέργεια των φυτών απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, ορμονών κ.τ.λ., ενώ χρησιμοποιούνται υλικά που απαντώνται στη φύση, όπως ορυκτά, φυτικά υπολείμματα και κοπριά. Η βιολογική μέθοδος παραγωγής λαμβάνει μέριμνα για τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους υιοθετώντας μια σειρά τεχνικών, όπως κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών), αγρανάπαυση (ή ακαλλιέργεια), χλωρή λίπανση, εφαρμογή ζωικής κοπριάς ή άλλων οργανικών υλών.

ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

 Βάφλες με Μέλι Bio Farma 175gr

Βάφλες με Μέλι Bio Farma 175gr

 Bio Farma Τοματάκι ψιλοκομμένο Tetra Pak 500gr

Bio Farma Τοματάκι ψιλοκομμένο Tetra Pak 500gr

 Κάσιους Άψητο Bio Farma 200gr

Κάσιους Άψητο Bio Farma 200gr